Συναυλια Τσαλικη - Vegas, στο Copa-Copana - Lifeguard Hellas